A Nonhuman Eye: Deleuze on Cinema

Author Name: 
Trifonova, Temenuga
Journal: 
SubStance
Citation: 
Trifonova, Temenuga. "A Nonhuman Eye: Deleuze on Cinema." SubStance 33.2 (2004): 134-52. Print.